Author Details

Parasyuk, I.N., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine