Author Details

Krivonos, Yu.G., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine