Author Details

Tereshchenko, A.N., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine