Розробка сервісно-орієнтованих засобів для запуску паралельних програм на мультипроцесорному кластері

А.Yu. Doroshenko, O.G. Beketov, O.A. Yatsenko, I.A. Vitriak, T.O. Pavlyuchin

Abstract


Запропоновано підхід до проектування та генерації Grid-сервісів для платформи Globus Toolkit на ос-нові використання алгеброалгоритмічного інструментарію. Розроблено архітектуру та виконано про-грамну реалізацію Grid-сервісу, що виконує запуск паралельних програм на мультипроцесорному клас-тері. Розроблений Grid-сервіс застосовано для автоматизації запуску паралельної програми з області метеорологічного прогнозування.

Problems in programming 2019; 1: 03-14


References


Jacob B., Brown M., Fukui K., Trivedi N. Introduction to Grid Computing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg246778.pdf. – 20.03.2014 р.

Globus Toolkit [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.globus.org. – 20.03.2014 р.

Introduce [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dev.globus.org/wiki/ Incubator/Introduce. – 20.03.2014 р.

Hastings S., Oster S., Langella S., Ervin D., Kurc T., Saltz J. Introduce: An Open Source Toolkit for Rapid Development of Strongly Typed Grid Services // Journal of Grid Computing. – 2007. – Vol. 5, N 4. – P. 407–427.

GSBT – Globus Service Build Tools [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http:// sourceforge.net/projects/gsbt/ – 20.03.2014 р.

Eclipse – The Eclipse Foundation open source community website [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eclipse.org. – 20.03.2014 р.

Smith M., Friese T., Freisleben B. Model driven development of service oriented Grid applications // Proc. of the Advanced International Conference on Telecommunications and International Conference on Internet and Web Applications and Services (AICT-ICIW‘06), 2006. – P. 139–146.

Friese, T., Smith M., Freisleben B. Grid development tools for Eclipse // Proc. of the Eclipse Technology eXchange work-shop (eTX) at ECOOP 2006, Nantes, France, 2006.

Mizuta S., Huang R. Automation of Grid service code generation with AndroMDA for GT3 // Proc. of the 19th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA’05), 2005. –P. 417– 420.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.