Author Details

Yakovlev, V.M., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine