Author Details

Rudich, O.V., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine