Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

D

Degoda, А.G., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Demidov, P.G., Kyiv National University of Trade and Economics
Dimov, I., Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
Doroshchenko, O.V.
Doroshenko, A.Yu., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Doroshenko, А.Yu.
Doroshenko, А.Yu., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Drabynko, V.P., NTUU "KPI"
Dreval, O.L., NTUU "KPI"
Dyvak, V.V., Kyiv National University of Trade and Economics
Dzhurinsky, E.A., Institute of Software Systems NAS of Ukraine

С

Скарлат, О.С., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine

E

EfImov, G.M., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine
Ershov, S.V., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine

F

Fabunmi, S., Kiev Taras Shevchenko National University
Farago, I., Lorand University, Budapest
Fedorenko, S.M., Research and Production Association "EDD"
Fedorenko, V.O., NTUU "KPI"
Feseniuk, A.P., NTUU "KPI"

G

Gajtan, E.N., Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk
Gamaliy, V.F., Kyiv National University of Trade and Economics
Gamzayev, R.O., National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Gavrylenko, S.O., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine
Gerasimova, T.O., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine
Girchenko, L.A., Kiev Taras Shevchenko National University

51 - 75 of 455 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>