Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

L

Langmaack, H., Institut für Informatik und Praktische Mathematik Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Lapko, O.V., University of Rzeszow
Lapko, O.V., Kiev Taras Shevchenko National University
Lavrenyuk, A.M., Physical-Technical Institute of NTU of Ukraine "KPI"
Lavrenyuk, S.I., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine
Lavrischeva, E.M.
Lavrischeva, E.M., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Lavrischeva, K.M., Institute of Software systems NAS of Ukraine
Lesko, O.N., State educational and scientific institution "Academy of Financial Management"
Lesko, O.V., Financial management of NAS of Ukraine
Letichevsky, A.A., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine
Letichevsky, O.O., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine
Levchuk, V.D., Gomel State University n.a. F. Skaryna
Lihatskiy, I.A., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Lopatkin, R.Yu., Institute of Applied Physics NAS of Ukraine
Lukyanova, E.A., Kiev Taras Shevchkenko National University
Lvov, M.S., Kherson State University
Lytvynenko, T.I., Kiev Taras Shevchkenko National University
Lyubchenko, V.V., Odessa National Polytechnic University

1 - 19 of 19 Items