Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

R

Rahozin, D.V.
Rahozin, D.V., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Redko, I.V., NTUU "KPI"
Redko, V.N., Kiev Taras Shevchkenko National University
Remarovych, S.S., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Reznichenko, V.A., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Rodin, E.S., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Rodin, Y.S., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Rogushina, J.V., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Rogushina, Y.V., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Rogushina, Yu.V., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Rossada, T.V., Kiev Taras Shevchenko National University
Rudich, O.V., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine
Rukhlis, K.A., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Ruvinskaya, V.M., Institute of Computer Systems of Odessa National Polytechnic University
Ryepkin, M.S., National University "Kyiv-Mohyla Academy"

1 - 16 of 16 Items