The practical aspect of using the artificial intellectual technology for building a multidimentional function CFAR for smart-handled LPI radar

M.A. Kosovets, L.M. Tovstenko

Abstract


The problem of the development of modern mobile smart-handled LPI radars using artificial intelligence technologies, the main difference of which is the construction of the CFAR function, which takes into account the influence of external and internal factors and requirements for the purpose, also distinguishes the developed radar among others in its class. The analysis of the publications was showed a great interest in modern radar systems and the lack of a unified approach to solving this problem. The purpose of the article is to reduce this gap, from collecting information from radar sensors and internal sensors to construct a generic multidimensional CFAR function and for organize its effect on the receiving and transmitting part of the radar. The application of artificial intelligence technologies in the construction of a modeling complex of LPI radars with CFAR function and their debugging in real time is covered.

Problems in programming 2020; 2-3: 304-312

 


Keywords


Smart-Handled Radar; LPI (Low Probability of Intercept) Radar; CFAR (Constant False Alarm Rate); IoT (internet of things); artificial Intelligence; Deep learning; Signal processor; Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Full Text:

PDF

References


Сайді Х., Аскарі Г., Аклафі Ж. Метод боротьбиз завадами для радіолокатора стеження. Європейська радіолокаційна конференція. 2005. EURAD 2005. Париж. Франція.

Мірмохамад Х.С. Використання світла в об'ємно-орієнтованій моделі в додатках Фотоніки в астрономії, комунікаціях, промисловості і високоенергетичних фізичних експериментах. 2011. Під ред. Річарда С. Романюка. Proceedings of SPIE Vol. 8008.

Кабакчієв Х., Дуковська Л., Гарванов І. API CFAR процесор з перетворенням Хауфа в багатопроменевій ситуації. Інститут інформаційних технологій, Болгарська академія наук «Акад. Г. Бончева ” 2009. вул. 2, 1113, Софія, Болгарія.

Факурі A., Барка M. Автоматичне зондування CFAR детектором на основі мінливих упорядкованих даних для неоднорідних середовищ. IEE Proc.-Radar, Sonar Navig., Том 152, № 1, лютий 2005.

Розіді І. Використання ПЛІС для автоматичного виділення алгоритмів для виявлення радіолокаційних цілей. CITEE 2012. Електричний інженерний департамент. Державний департамент Коедіпман. Джакарта, 12 липня 2012.

Косовець М., Товстенко Л. Розробка архітектури високопродуктивного відмовостійкого мультипроцесора реального часу з асинхронною шиною обміну для задач радіолокації. Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції. “Радіолокація. Навігація. Зв'язок”. Воронеж 2004. Том 1. С. 627–639
DOI: https://doi.org/10.15407/pp2020.02-03.304

Refbacks

  • There are currently no refbacks.