Research and analysis of international and national approaches in building information security system in GRID

O.M. Borovska, E.S. Rodin, I.P. Sinitsyn

Abstract


Analysis of technical and organizational requirements to resources of the Ukrainian National Grid has been done and urgent need to provide these resources with specific areas ofinformation security has been grounded. Based on careful analysis of international experience ininformation security in an integrated grid-site and a national approach to the creation ofinformation security systems, some inconsistencies have been clarified and the only way to create a comprehensiveinformation security system in the National Grid infrastructure has been determined.


Keywords


Грід

References


Свістунов С.Я. Пропозиції щодо Поло-жень про структурні складові УНГ та ре-гламентацію їх взаємодії і про загальні грід-сервіси: матеріали конференції УНГ-2010. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, 1 – 2 листопада 2010 р.

Бойко Ю.В., Зинов'єв М.Г., Свістунов С.Я., Судаков О.О. Український академі-чний грід: досвід створення і перші ре-зультати експлуатації // Математичні машини і системи. – 2008. – № 1. – C. 67 – 84.

GLITE 3.1 User guide. EGEE-II Collaboration, 2006. http://www.eu-egee.org.

The NorduGrid/ ARC User Guide. “The NorduGrid Collaboration” http://www.nordugrid.org.

The NorduGrid/ ARC Information System. Technical Description and Reference Manual. NorduGrid project.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 373 “Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах”. Документ 373-2006-п, редакцiя вiд 01.01.2007 на пiдставi 1700-2006-п.

Підходи до створення комплексної системи захисту інформації в Національній грід-інфраструктурі / Боровська О.М., Родін Є.С., Свістунов С.Я., Сініцин І.П., Шилін В.П. – (Препринт / Інститут теоретичної фізики НАН України ім. Боголюбова М.М.; Київ, 2010-12).

Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній сис-темі НД ТЗІ 3.7-003-05. Державна служ-ба спеціального зв'язку та захисту інфо-рмації України.

Integrated Site Security for Grids. ISSeG Collaboration 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.