The implementation of legal electronic documents

A.O. Melaschenko, О.С. Скарлат

Abstract


Considered in the article are the main problems of the electronic office management implementation as basis of eGoverment. Analyzed are the drawbacks of the legal framework regulating the electronic office management in Ukraine and the procedure is proposed for its specific modifications providing the complete electronic documents lifecycle. Motivated is the necessity of the self-contained electronic documents and the main requirements are specified to the electronic documents and their internal structure.

Keywords


electronic document

References


Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 13.12.2010 № 2250 «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні».

Указ Президента України № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

Закон України «Про електронний цифровий підпис».

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Мелащенко А.О., Перевозчикова О.Л. Організація кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів. – К.: Наукова думка, 2010. – 392 с.

Наказ № 3 вiд 13.01.2005. Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації служби безпеки України «Про затвердження Правил посиленої сертифікації».

Сельченкова С.В. Діловодство: Практичний посібник. – К.: Інкунабула, 2009. – 480 с.

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

Проект «Концепції планування життєвого циклу електронних документів» розробленого Центральним державним електронним архівом України.

Наказ Державного комітету архівів України «Порядок зберігання електронних документів в архівних установах».

Мелащенко А.О., Перевозчикова О.Л., Скарлат О.С. «Формат довгострокового зберігання електронних документів». // Компьютерная математика. – 2011. – № 1. – С. 106–115.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732-2004 – [Чинний від 2005-07-01] – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – Національний стандарт України.

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації: ДСТУ 4163-2003 – [Чинний від 2003-09-01] – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – Національний стандарт України.

Мелащенко А.О., Перевозчикова О.Л., Скарлат О.С. «Складові стенду валідації архівних електронний документів». // Проблеми програмування. – 2012 – № 1. – С.52–28.

Електронні підписи та інфраструктури (ESI). CMS-розширені електронні підписи (CAdES): ДСТУ ETSI TS 101 733:2009 – [Чинний від 2011-07-01] – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – Національний стандарт України.

XML-розширені електронні підписи (XAdES): ДСТУ ETSI TS 101 903:2009 – [Чинний від 2011-07-01] – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – Національний стандарт України.

ISO/IEC 19005-1:2005 Document management – Electronic document file format for long-term preservation – Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38920.

ETSI TS 102 778-4 V1.1.2 (2009-12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 4: PAdES Long Term - PAdES-LTV Profile. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102700_102799/10277804/01.01.01_60/ts_10277804v010101p.pdf.

XMP Specification. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://partners.adobe.com/public/developer/en/xmp/sdk/XMPspecification.pdf.

ISO 15836:2009. Information and documentation –The Dublin Core metadata element


Refbacks

  • There are currently no refbacks.