Statistical data analysis for budget planning in the provision of medical and social rehabilitation injured persons

S.M. Fedorenko, A.V. Chadyuk

Abstract


This work describes the one of possible implementation variant of the statistical data analysis for budget planning in the provision of medical and social rehabilitation injured persons. It offers the variant of the algorithm realization in the information system. The main tasks of system development and enlargement of information databases are defined in the article/

Keywords


statistical data analysis

References


Чадюк А.В., Руновська З.В., Федоренко С.М. Методологія створення автоматизованої інформаційної системи обліку та перспективного планування санаторно-курортного та реабілітаційного лікування потерпілих // Проблеми програмування. – 2010. – № 2 – 3. – С. 642 – 650.

Федоренко С.М., Чадюк А.В. Цільова декомпозиція та узгодження управлінських рішень в Автоматизованій системі підтримки надання медико-соціальних та реабілітаційних послуг Медіс // Матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2010. – 2010.– С. 46 – 48.

Програмний продукт «Автоматизована система підтримки надання медико-соціальних та реабілітаційних послуг Медіс», свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 34447 від 09.08.2010 р.

Масюкевич. О. Ризикоорієнтований підхід до оцінки професійних ризиків // Безпека праці. – 2011. – № 10. – С. 35 – 38.

Бункин В.А., Колев Д., Курицкий Б.Я. и др. Справочник по оптимизационным задачам в АСУ.– 1984. – С. 84 – 98.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.