Author Details

Lytvynenko, F.A., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine