Author Details

Golotsukov, G.V., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine