No 3-4 (2022)

DOI: https://doi.org/10.15407/pp2022.03-04

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

Theory and Methodology of Programming

О.S. Shkilniak, S.S. Shkilniak
11-22
O.I. Pursky, V. V. Kozlov, T.V. Tomashevska, V.V. Dyvak, N. O. Hordiiko, M.Y. Sinitsky
PDF
23-31
V. I. Shynkarenko, A. Yu. Doroshenko, O. A. Yatsenko, V. V. Raznosilin, K. K. Halanin
32-41
S.V. Potiyenko, A.V. Kolchin
42-50

Parallel programming. Distributed Systems and Networks

D.V. Rahozin
PDF
51-58
A.Yu. Doroshenko, M. R. Petryk, D. M. Mykhalyk, P. A. Ivanenko, O.A. Yatsenko
59-68

Methods and facilities of software engineering

N.O. Sydorov, N.M. Sydorova
PDF
69-72
O.O. Slabospitska, P.I. Stetsyuk, O.M. Khomiak
73-84
S. D. Pogorilyy, P. V. Biletskyi
85-91
M.O. Sydorov
PDF
92-98
V. V. Liubchenko
99-106
O.V. Nesterenko
PDF
107 - 116

Formal methods of programming

O. O. Letychevskyi, V. S. Peschanenko, M. Yu. Poltorackiy
PDF
117-127
O. O. Letychevskyi, V. S. Peschanenko, M. Yu. Poltorackiy, Yu.H. Tarasich, M.O. Vinnyk
PDF
128-138

Models and facilities for data and knowledge bases

D.O. Terletskyi, S.V. Yershov
139-153
K.A. Kudim, G.Yu. Proskudina
PDF
154-160
O.V. Palagin, N.G. Petrenko, M.O. Boyko
PDF
161-170
J.V. Rogushina, I. Yu. Grishanova
171-182
O.S. Balabanov
183-195
A.A. Litvin, V.Yu. Velychko, V.V. Kaverynskyi
PDF
196-207
O.V. Zakharova
207-215
V.A. Reznichenko, I.S. Chystiakova
PDF
216-230

Methods and means of computer simulation

V.A. Volkov, Yu.H. Tarasich
PDF
231-239
O.M. Khimich, A.V. Popov, О.V. Chystiakov
PDF
240-248

Programming Tools and Environments

J.V. Rogushina, A.Y. Gladun
249-259
A.V. Novitsky
PDF
260-270
Yа.S. Lazorenko, I.P. Sinitsyn, V.L. Shevchenko
271-280

Еxpert and intelligent information systems

O.V. Chebanuyk
PDF
281-288
N.O. Komleva, S.L. Zinovatna, V. V. Liubchenko, O.M. Komlevoi
PDF
289-300
A.Yu. Doroshenko, I.Z. Achour
301-310

Information systems

O.V. Palagin, K.S. Malakhov, V.Yu. Velychko, T.V. Semykopna, O.S. Shchurov
PDF
311-326
L.O. Katerynych, N.V. Sazonov
PDF
327-334
S.Ya. Svistunov, P.I. Perkonos, V.A. Reznichenko, S.V. Subotin, E.M. Tverdokhlib
335-348
J.V. Pisarenko, E.Yu. Melkumyan, A.S. Koval
349-354
E.A. Manziuk, O.V. Barmak, Iu.V. Krak, O.A. Pasichnyk, P.M. Radiuk, O.V. Mazurets
PDF
355-363
O.P. Illina, I.P. Sinitsyn, O.O. Slabospitska
364-375

Information protection

B.O. Panchuk
376-386
M.I. Ogurtsov
PDF
387-395
V.O. Gorbatiuk, S.O. Gorbatiuk
PDF
396-402
K.Q. Dashdamirova
PDF
403-408
B.V. Bodak, A.Yu. Doroshenko
409-416
V.V. Shevchenko, I.P. Sinitsyn, V.L. Shevchenko
417-424

Applied Software

V.O. Romanov, H.V. Antonova, I.B. Galelyuka, V.M. Hrusha, A.V. Kedych, O.V. Voronenko
PDF
425-436
V.G. Pisarenko, N.V. Nogin, A.S. Kryachok, J.V. Pisarenko, I.A. Varava, A.S. Koval
PDF
437-445
R.K. Murasov, T.L. Kurtseitov, S.M. Chumachenko, O.V. Lunova, O.V. Pyrykov, A.O. Lunov
446-454
S.V. Valuiskyi, O.I. Lysenko, S.M. Chumachenko, O.G. Guida, O.V. Furtat, I.O. Sushyn
455-468
A.Ye. Vitiuk, A.Yu. Doroshenko
469-477
S.V. Pashko
478-484
Yu.O. Luhovskyi
PDF
485-490
V.M. Gorbachuk, S.O. Gavrylenko, G.V. Golotsukov, M.M. Pustovoit
491-501