Author Details

Berezan, I.O., Kiev Taras Shevchenko National University

  • No 2-3 (2012) - Parallel programming. Distributed Systems and Networks
    Оптимізація алгоритму побудови невід’ємної матричної факторизації у задачах обробки текстів природною мовою із вико-ристанням графічних процесорів
    Abstract  PDF (Українська)