Author Details

Letychevskyi, O. O., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine