Author Details

Letychevskyi, O.O., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine