Author Details

Gorbatuk, V.A., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine