Author Details

Kondratenko, V.A., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine