Author Details

Krak, Yu.V., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine