Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

C

Chadyuk, A.V., Research and Production Association "EDD"
Chebanuyk, O.V., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine
Chebanyuk, E.V., National Aviation University
Chebanyuk, O.V., National Aviation University
Chebotarev, A.N., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine
Chernichenko, K.O., Kiev Taras Shevchenko National University
Chernova, T.A., National University "Kyiv-Mohyla Academy"
Chistyakova, T.V., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine
Chumachenko, S.M., National University of Food Technology
Chuprinka, V.I., Kiev National University of Technology and Design
Churubrova, S.M., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Chystiakov, A.V., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine
Chystiakov, О.V., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine
Chystiakova, І.S., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Chystiakova, I.S., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Chystiakova, I.S., Institute of Software Systems NAS of Ukraine,

D

Darchuk, N.P., Kiev Taras Shevchenko National University
Dashdamirova, K.Q., Institute of Information Technologies Azerbaijan National Academy of Science
Degoda, A.G., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Degoda, А.G., Institute of Software Systems NAS of Ukraine
Demidov, P.G., Kyiv National University of Trade and Economics
Demydovych, I.M., Ukrainian State University of Science and Technologies
Dimov, I., Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
Dobrianskyi, B.I., NTUU "KPI"
Doroshchenko, O.V.

51 - 75 of 617 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>