Обробка даних у гетерогенних мережах типа GRID

A.Yu. Stenyashin

Abstract


Розглядаються підходи до обробки даних, переданих між різнорідними науковими програмами e-sciences в гетерогенної середовищі Grid, а також інтерфейс опису параметрів і їх типів даних, які при передачі від однієї до іншої програми можуть зажадати їх перетворення до інших форматів і типів. Запропоновано апарат генерації фундаментальних і загальних типів даних, описаний в стандарті ISO / IE 11404-2007, представлений набором примітивних функцій перетворення і використовуваний при вирішенні задач обробки даних в системі MySQL Grid
The article studies the data processing methods, transferred between the manifold scientific programs e-sciences in the heterogeneous environment such as Grid, as well as the interface of programs description and their data types, which may require to be converted into the other forms and types when transferred from one program to the other one. Basic and general data types generation mechanism is proposed, described in ISO/ IEC 11404-2007 standard, represented by the primitive set of conversion function and used during the data processing solution tasks.


Keywords


Грід-середовища

References


Стеняшин А.Ю. Про формальний опис типів і структур даних в різнорідних программах // Проблеми програмування. – 2011.– №2. - С. 50–61.

Лаврищева Е.М. Интерфейс в программировании // Проблеми програмування.– 2007. – № 2. – С. 126–139.

Лаврищева Е.М. Проблема интероперабельности разнородных объектов, компонентов и систем. Подходы к ее решению // Матер. 7 Міжнар. конф. з програмування “УкрПрог-2008”. 2011.– №2-3. – С. 28–41.

Стеняшин А.Ю. Про формальний опис типів і структур даних в різнорідних программах // Проблеми програмування. – 2011.– №2. - С. 50–61.

Таковицкий О. Технология Grid computing. – 2012. – С. 1–9.

Андон П.І., Лавріщева К.М. Розвиток фабрик програм в інформаційному світі // Вісник НАН України. – 2010.– № 10.– С. 15–41.

Стеняшин А.Ю. Особливості мовного підходу до опису моделей доменів // Тези матер. “VІІІ Всеукр. наук.-метод. конф.”.-Київ, 24-25травня 2011р. – С. 101–106.

Лаврщева Е.М., Грищенко В.М. Сборочное программирование. Основи индустрии программных продуктов. – Второе изд. – Киев.: Академпериодика, 2009. – С. 371.

Лавріщева К.М. Генерувальне програмування програмних систем і сімейств // Проблеми програмування. – 2009.– № 1. – С. 3–16.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.