Author Details

Tikhonov, Yu.L., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine