The practice investigation of the information technology efficiency for automated definition of terms in the semantic content of educational materials

Yu.V. Krak, O.V. Barmak, O.V. Mazurets

Abstract


The information technology on base of the disperse evaluation, which with enough high efficiency allows automated define the semantic terms in content of educational materials article is given. The factors that hinder effective analysis of educational materials have been considered. High efficiency offered technologies gives possible of its using in row of the problems, such as estimation of the correspondence of educational materials to requirements, estimation of the correspondence of set test tasks to educational materials, semantic help of making tests, automated keyword list and abstract generation.

Problems in programming 2016; 2-3: 237-245


Keywords


information technology; semantic terms; training materials; summary

References


New Information Technologies in Education.

Koncepcia Yacosti Osvityu.

University of the People.

Facultet Zaochno-Distanciynogo Navchannya, Pislyadiplomnoi Osvity ta Dovuzivskoi Pidgotovki KhNU.

Аvanesov V.S. Kompozicia Testovih Zadaniy. - М., Centr Testirovanya, 2002.

Moodle - Open-source learning platform.

Do Problemi Standartizacii Terminologii Osvitnih Informaciyno-Telekomunikaciynih Tehnologiy / К.О. Кіrey, L.О. Кіrey // Visnik Cherkaskogo Universitetu / Cherkaskiy Nacionalnogo Universitet im. Bogdana Khmeinitskogo. - Cherkasy, 2009. Ser.: Pedagogichni Nauki, Vip. 146. - P. 27-29.

Snituk V.E., Yurchenko K.N. Intelektualnoe Upravlenie Ocenivaniem Znaiy. − Cherkassy, 2013. - 262 p.

IDEF5 - Ontology Description Capture Method.

Ortuño M., Carpena P., Bernaola P., Muñoz E., Somoza A.M. Keyword detection in natural languages and DNA // Europhys. Lett, 2002. - 57(5). - P. 759-764.

https://doi.org/10.1209/epl/i2002-00528-3

Ventura, J. & Silva, J. (2007). New Techniques for Relevant Word Ranking and Extraction. In Proceedings of 13th Portuguese Conference on Artificial Intelligence, Springer-Verlag, P. 691-702.

https://doi.org/10.1007/978-3-540-77002-2_58

Lande D.V., Snarskiy A.A. Kompaktificirovanniy Gorizontalniy Graf Vidimosti dlya Seti Slov // Trudi Mejdunarodnoy Nauchnoy Konferencii «Intellektualniy Analiz Informacii IAI-2013. Znania I Rassujdenia» - KPI, Kiev: 2013. - P. 158-164.

O.Barmak, O.Mazurets, Methods of Automation of Definition of Semantic Terms in Educational Materials // Naukoviy jurnal "Visnik Khmelnitskogo Nacionalnogo Universitetu" ser.: Tehnichni nauki. Khmelnitsky, 2015, №2(223). - P. 209-213.

David Marka, Kliment McGouen, Metodologia Structurnogo Analiza i Proectirovania. Per. s angl. М.: 1993, 240 p.
DOI: https://doi.org/10.15407/pp2016.02-03.237

Refbacks

  • There are currently no refbacks.