До задачі оптимізації завантаженості ресурсів обчислювального кластера з вузлами у вигляді віртуальних машин

S.D. Pogorilyy, I.V. BIlokon

Abstract


Виконано формалізацію задачі оптимізації конфігурації обчислювального кластера, вузлами якого є віртуальні машини. Запропоновано підхід, що ґрунтується на застосуванні генетичних алгоритмів, які вимагають формування фітнес-функції відповідно до сформульованої задачі. Наведено результати низки експериментів для підтвердження доцільності застосування запропонованого підходу.
Formalization of configuration optimization problem for computing cluster with virtual machine nodes was performed. Approach based on genetic algorithm applying which require fitness function implementation according to problem statement was proposed. Several experimental results were shown in order to justify proposed approach.


References


Погорілий С.Д., Бойко Ю.В., Грязнов Д.Б. [та інші] Концепція створення гнучких гомогенних архітектур кластерних систем // Матеріали 6 Міжнар. науково-практичної конф. з програмування «УкрПРОГ–2008» 27-29 травня 2008 р, Україна, Київ. – 2008. – № 2-3. – С. 84–90.

Білоконь І., Грязнов Д., Мар'яновський В. Створення захищеного обчислювального windows-кластеру на платформі desktop PC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: радіофізика та електроніка. Вип. 12. — К., 2009.

Windows HPC Server 2008 R2 Technical Library. Доступ до документів (21.11.2011): http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee783547%28WS.10%29.aspx

Білоконь І., Грязнов Д., Погорілий С. Побудова динамічно реконфігурованої обчислювальної архітектури з використанням технологій віртуалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: радіофізика та електроніка. Вип. 14. — К., 2010.

Білоконь І., Грязнов Д., Погорілий С. Дослідження впливу конфігурації обчислювальної системи на продуктивність програмних реалізацій паралельних алгоритмів // Праці VII Міжнар. конф. «Електроніка та прикладна фізика» 19-22 жовтня 2011 р. Україна, Київ.

Microsoft Hyper-V. Доступ до документів (14.12.2011): http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753637%28WS.10%29.aspx

Hyper-V WMI Provider. Доступ до документу (14.12.2011): http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc136992%28VS.85%29.aspx

Understanding Activation and Submission Filters. Доступ до документів (22.01.2012): http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff919469%28WS.10%29.aspx

LINPACK. Доступ до документів (22.01.2012): http://www.netlib.org/benchmark/hpl

Microsoft HPC Server 2008 R2. Доступ до документів (22.01.2012): http://www.microsoft.com/hpc/en/us/white-papers.aspx


Refbacks

  • There are currently no refbacks.