Author Details

Gavrylenko, S.O., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine