Author Details

Velichko, V.Yu., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine