No 4 (2003)

Table of Contents

Theory and Methodology of Programming

P.P. Prihodko

Programming methods

A.Yu. Doroshenko, R.S. Shevchenko

Methods and facilities of software engineering

V.A. Alekseev, V.S. Tereshchenko
V.N. Grischenko

Agent-oriented information system

J.V. Rogushina

Software for secure information

A.A. Antonyuk, V.V. Zhora, V.N. Mostovoy

Application program systems

A.I. Kuksa
V.N. Kasyanov, G.P. Nesgovorova, T.A. Volyanskaya
I.V. Maksimey, V.D. Levchuk, V.S. Smorodin, S.F. Maslovich, E.O. Popova, A.M. Potashenko, V.V. Starchenko, G.A. Tereschenko
V.M. Ruvinskaya, A.S. Prigozhev