Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 2-3 (2012) Итеративный подход к анализу естественно-языковых текстов: логический аспект Abstract   PDF (Українська)
S.L. Kryvyi, D.S. Bibikov
 
No 2-3 (2012) Ациклічність та замкненість макрокомпозицій Abstract   PDF (Українська)
V.Yu. Vinnyk, T.S. ParfIrova
 
No 2-3 (2012) О структурних элементах компонентной сети Петри Abstract   PDF (Українська)
E.A. Lukyanova
 
No 2-3 (2012) Секвенційні числення композиційно-номінотивних логік квазіарних предикатів Abstract   PDF (Українська)
S.S. Shkilniak
 
No 2-3 (2012) Композиційно-номінативні логіки з непрямим іменуванням Abstract   PDF (Українська)
T.V. Rossada, О.С. Shkilniak
 
No 2-3 (2012) Базові основи індустрії програм,обчислень і даних Abstract   PDF (Українська)
E.M. Lavrischeva
 
No 2-3 (2012) Аспекты моделирования в системе Гомеопат Abstract   PDF (Українська)
О.О. Provotar, О.А. Provotar
 
No 2-3 (2012) Дефинитологические основания сущностной платформы Abstract   PDF (Українська)
V.N. Redko, I.V. Redko, V.N Grishko
 
No 2 (2015) Статический анализ физических размерностей переменных программ и его реализация в алгебраическом программировании Abstract   PDF (Українська)
M.S. Lvov
 
No 2-3 (2012) Средства кодогенерации для взаимодействия с базой данных через объекты Abstract   PDF (Українська)
I.A. Lihatskiy
 
No 2-3 (2012) Розпаралелювання програм на фортрані з використанням техніки переписувальних правил Abstract   PDF (Українська)
A.Yu. Doroshenko, K.A. Zhereb, E.M. Tulika
 
No 2-3 (2012) Один підхід до вирішення проблеми універсального використання мови програмування OPENCL на різних GPU Abstract   PDF (Українська)
A.M. Lavrenyuk, S.I. Lavrenyuk
 
No 2-3 (2012) Особливості застосування генетичного алгоритму балансування навантаження в мережі Abstract   PDF (Українська)
S.D. Pogorilyy, R.V. BIlous
 
No 2-3 (2012) До задачі оптимізації завантаженості ресурсів обчислювального кластера з вузлами у вигляді віртуальних машин Abstract   PDF (Українська)
S.D. Pogorilyy, I.V. BIlokon
 
No 2-3 (2012) Система керування грід-завданнями віртуальної лабораторії, що ґрунтується на асинхронній обробці подій Abstract   PDF (Українська)
A.O. Salnikov
 
No 2-3 (2012) Комплексна система тестування взаємодії ресурсів у національній грід-інфраструктурі Abstract   PDF (Українська)
E.A. Slyusar
 
No 2-3 (2012) Оптимізація алгоритму побудови невід’ємної матричної факторизації у задачах обробки текстів природною мовою із вико-ристанням графічних процесорів Abstract   PDF (Українська)
O.O. Marchenko, V.K. Kisenko, I.O. Berezan
 
No 2-3 (2012) Обробка даних у гетерогенних мережах типа GRID Abstract   PDF (Українська)
A.Yu. Stenyashin
 
No 2-3 (2012) Имитационная модель и ее программная реализация планирования ресурсов грид-системы Abstract   PDF (Українська)
S.V. Minuhin, S.V. Znahur
 
No 2-3 (2012) Побудова інтегрованої Е-інфраструктури підтримки наукових досліджень в грід-середовищі Abstract   PDF (Українська)
E.M. TverdohlIb, P.I. Perkonos
 
No 2-3 (2012) Метод автоматичного проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взття Abstract   PDF (Українська)
V.I. Chuprinka, E.V. Chebanyuk
 
No 2-3 (2012) Автоматична оптимізація виконання для задачі метеорологічного прогнозування Abstract   PDF (Українська)
A.Yu. Doroshenko, P.A. Ivanenko
 
No 2-3 (2012) Принципи створення інтелектуального інтерфейсу для розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь на комп’ютерах гібридної архітектури Abstract   PDF (Українська)
O.M. HImIch, T.V. Chistyakova, A.Yu. Baranov
 
No 2-3 (2012) Деякі підходи до обчислення умовної невизначеності Abstract   PDF (Українська)
O.I. Provotar, O.V. Lapko
 
No 2-3 (2012) Потокові моделі мережі Інтернет за умов атак на відмову Abstract   PDF (Українська)
Ph.I. Andon, O.P. Ignatenko
 
1 - 25 of 517 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>