No 2-3 (2020)

DOI: https://doi.org/10.15407/pp2020.02-03

Special issue. Proceeding of  the UkrProg'2020

Table of Contents

Information systems

S.M. Pryima, О.V. Strokan', D.V. Lubko, Yu.O. Lytvyn, N.І. Bilyk
11-21
O.I. Pursky, T.M. Melnyk, O.A. Kharchenko, V.F. Gamaliy
22-30
A.V. Novitsky, V.A. Reznichenko
31-38
O.V. Zakharova
39-49
S.M. Pryima, О.V. Strokan', J.V. Rogushina, A.Y. Gladun, A.A. Mozhovenko
50-60

Educational and training problems of programming

J.V. Rogushina, I.J. Grishanova
PDF
61-73
N.A. Sydorov, N.N. Sydorova, E.N. Sydorov
74-81
S.Yu. Punda
82-93
V.V. Dyvak, Yu.Yu. Yurchenko, P.G. Demidov
94-102

Parallel programming. Distributed Systems and Networks

А.Yu. Doroshenko, O.G. Beketov, M.M. Bondarenko, О.А. Yatsenko
103-114
K.A. Zhereb
115-125
А.Yu. Doroshenko, E.M. Tulika
126-137

Applied Software

O.N. Paulin, N.O. Komleva
138-148
D.V. Rahozin
PDF
149-156
T.A. Mamedov, А.Yu. Doroshenko, R.S. Shevchenko
157-163
O.V. Chebanyuk, O.V. Palahin, K.K. Markov
PDF
164-172
O.V. Barmak, E.A. Manziuk, O.D. Kalyta, Iu. Krak, V.O. Kuznetsov, A.I. Kulias
173-181

Theory and Methodology of Programming

M.S. Nikitchenko, О.S. Shkilniak, S.S. Shkilniak
182-197
O.I. Provotar, O.O. Provotar
198-207
O.M. Khimich, V.A. Sydoruk, A.N. Nesterenko
208-217

Еxpert and intelligent information systems

N.O. Komleva, V.V. Liubchenko, S.L. Zinovatna
218-227
G.Ch. Nabibekova
228-236
V.M. Gorbachuk, S.O. Gavrylenko
237-245

Models and facilities for data and knowledge bases

P.I. Andon, J.V. Rogushina, I.Yu. Grishanova, V.A. Reznichenko, A.M. Kyridon, A.V. Aristova, A.O. Tishchenko
246-258
H.I. Hoherchak
259-269

Information protection

S.L. Kryvyi
270-277
A.I. Semenchenko, V.L. Pleskach, O.A. Zaiarnyi, M.V. Pleskach
278-286

Methods and facilities of software engineering

S.V. Pashko
287-294

Machine learning methods

A.A. Kramov, S.D. Pogorilyy
295-303
M.A. Kosovets, L.M. Tovstenko
PDF
304-312
L. Katerynych, M. Veres, E. Safarov
PDF
313-321
A.A. Litvin, V.Yu. Velychko, V.V. Kaverynskyi
322-330
A. Kolchin, S. Potiyenko, T. Weigert
PDF
331-340
O.V. Palagin, V.Yu. Velychko, K.S. Malakhov, O.S. Shchurov
PDF
341-351
P.I. Andon, A.M. Glybovets, V.V. Kuryliak
352-361
I.O. Lukianov, F.A. Lytvynenko
362-367
P.A. Ivanenko
368-374
А.Yu. Doroshenko, V.M. Shpyg, R.V. Kushnirenko
375-383
M.M. Glybovets, K.V. Salata, N.A. Tkach
384-391
O.S. Balabanov
392-406
O.S. Bilokon
407-418