No 1 (2024)

DOI: https://doi.org/10.15407/pp2024.01

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

Programming Languages

R.S. Shevchenko, А.Yu. Doroshenko, O.A. Yatsenko
3-11

Еxpert and intelligent information systems

D.O. Bukhalenkov, T.M. Zabolotnia
12-22
V. R. Kobchenko, V.M. Shymkovysh, P.I. Kravets, A.O. Novatskyi, L.L. Shymkovysh, А.Yu. Doroshenko
PDF
23-29

Applied Software

R.D. Grygoryan
PDF
30-37
S. V. Strutynskyi, V. A. Yalanetskyi
PDF
38-47

Machine learning models and methods

D.V. Rahozin, A.Yu. Doroshenko
48-56
А.Yu. Doroshenko, R.V. Kushnirenko
57-63

Agent-oriented information system

A.M. Glybovets, M.M. Glybovets, T.A. Chernova
64-76

Informatization of scientific research

S.D. Shtovba, M.V. Petrychko
77-85

Programming Tools and Environments

B.I. Dobrianskyi, I.V. Stetsenko
PDF
86-95

Software for secure information

F.O. Korobeynikov
96-102